Liturgiczna służba ołtarza

Duszpasterstwo » Liturgiczna służba ołtarza

"Króluj nam, Chryste,
zawsze i wszędzie - to
nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze
prowadzić będzie -
i świecić jak słońce jasno".

 

Lektorzy

„Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy świętej i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też – jeśli zachodzi potrzeba – odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem – na mocy czasowego zlecenia – czytali Pismo święte podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo Święte. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby, dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma Świętego, przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana”.

Źródło: Paweł VI List apostolski „Ministeria quaedam”

Liturgiczna Służba Ołtarza lektorów przy parafii Narodzenia NMP w Sochaczewie liczy 17 lektorów. Naszym opiekunem jest ks. Cezary Porada. Raz w miesiącu spotykamy się na zbiórkach, podczas których omawiamy ważne sprawy liturgiczne. W czasie nich uczymy się, jak służyć Bogu i czytać słowo Boże w czasie Mszy świętych, a także pogłębiamy swoją własną wiarę. Będąc lektorami, służymy w czasie Mszy świętych, czytamy Słowo Boże, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych, dbamy o porządek w zakrystii oraz pomagamy panu kościelnemu.

 

Ministranci

„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Źródło: „Przy ołtarzu Pana”, E. Stencel 

Liturgiczna Służba Ołtarza ministrantów przy parafii Narodzenia NMP w Sochaczewie liczy 12 ministrantów. Naszym opiekunem jest ks. Cezary Porada. W każdą sobotę o godz. 10.00 spotykamy się na zbiórkach (godzina ministrancka), która jest wypełniona solidną, ale i radosną pracą. W czasie niej zdobywamy wiedzę liturgiczną, uczymy się, jak służyć Bogu w czasie Mszy świętych, a także pogłębiamy osobiste życie chrześcijańskie. Będąc ministrantami, służymy do Mszy świętych, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki czy spotkania.

Chętnie włączamy się w służbę przy ołtarzu, uświetniając przede wszystkim święta i uroczystości kościelne. Swoją formację pogłębiamy podczas zbiórek:

• sobota, godz. 10.00 – ministranci ołtarza (co tydzień)

• pierwsza sobota, godz. 10.00 – kandydaci na ministrantów

• zapraszamy wszystkich chętnych chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. Szczegóły na temat naboru do wspólnoty ministranckiej można uzyskać u Księdza Proboszcza i Księdza Opiekuna.

 

Zachęcamy do zapoznania się z miesięcznikiem dla ministrantów: "Króluj nam, Chryste": www.ministranci.pl

 

  • Diecezjalne Spotkanie Ministrantów i Lektorów

    W sobotę 7 czerwca 2014 roku grupa sześciu ministrantów i lektorów pod opieką ks. Włodzimierza Wrońskiego udała się na spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, aby przez parę godzin bawić się, porozmawiać i pomodlić.