Strona główna

ŚWIĘTY BOŻE ŚWIĘTY MOCNY, SWIĘTY A NIEŚMIERTELNY ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI. OD POWIETRZA GŁODU OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE!   Od 25 marca we Mszy św. może uczestniczyć do 5 osób. To samo dotyczy uroczystości pogrzebowych. Aktualne wskazania ks. Biskupa w dekrecie na stronie internetowej Diecezji Łowickiej. www.diecezja.lowicz.pl    Przestrzegajmy zaleceń i powierzajmy wszystko Bogu.