Strona główna

   W związku z zerwaniem dachu na szkole nr 6 i uszkodzeniem wielu nagrobków na cmentarzu parafialnym,  odpowienie służby wyznaczone przez Urząd Miasta będą uprzątać, oszacują straty i kontaktować się z opiekunami grobów by naprawić szkodę.  Msze św. z błogosławieństwem kolędowym według porządku w "ogłoszeniach". Trwają kompleksowe prace czyszczące w kościele w tym organów. Prosimy o zrozumienie i ostrożność w korzystaniu ze świątyni przy obecności sprzętu i rusztowań.