Strona główna

     Msze św w lipcu i sierpniu w kościele w niedziele bez zmian, w dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00.  Nie ma Mszy świętych w kaplicach. Kancelaria w lipcu i sierpniu we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00 i od 16.do 17.00, w soboty od 9.00 do 10.00.