Duszpasterze

Proboszcz: ks. mgr Kazimierz Wojtczak (1960-1989-2005) tel. 46 8621904 wew. 32

Wikariusz: ks. mgr Cezary Porada (1986-2011-2015) tel.468621904 wew. 34

Rezydent: ks. kan. mgr Antoni Jaszczołt (1932-1956-1965-2005- rok rozpoczęcia rezydentury) tekl.468621904 wew.35

Rezydent: ks. mgr Henryk Kiczka (1949-1976-2015) tel. 468621904 wew. 41

Daty w nawiasach oznaczają kolejno: rok urodzenia, rok święceń kapłańskich, rok przybycia do Parafii