Wieczernik Niepokalanego Serca Maryi

Duszpasterstwo » Wieczernik Niepokalanego Serca Maryi

MISJA FATIMY TRWA

Przeżylismy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Czciciele Maryi Niepokalanej w wielu parafiach uczestniczyli w Wielkiej Nowennie przygotowującej duchowo do tego Jubileuszu. Mimo upływu lat orędzia fatimskie nie straciły aktualności, a w ostatnich miesiącach i tygodniach wydają się coraz bardziej naglące.

Przypomnijmy objawienie z 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra: Siostrze Łucji ukazała się Matka Boża i Dzieciątko Jezus. Maryja ukazała swe Serce otoczone cierniami. Pan Jezus zwrócił się do wizjonerki z prośbą o zadośćuczynienie zniewag i bluźnierstw, które są tymi bolesnymi cierniami.

Wyróżnia się 5 rodzajów zniewag wobec  Matki Najświętszej, stąd też nabożeństwo znane jako Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, jest modlitwą Kościoła w intencji wynagradzającej za zniewagi:

- przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi,

- przeciw Dziewictwu Matki Bożej,

- przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

- przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść  względem Matki Bożej,

- skierowane wobec Matki Bożej w Jej świętych wizerunkach.

Matka Boża prosi o taką modlitwę wynagradzającą, aby wyprosić pokój dla świata i powstrzymać karzącą dłoń Boga.

A oto warunki  konieczne do wypełnienia  Nabożeństwa:

1. Spowiedź  święta w intencji wynagrodzenia,

2. Przyjęcie Komunii świętej,

3. Odmówienie jednej części Różańca świętego (5 tajemnic),

4. 15-minutowe rozważanie nad jedną lub kilkoma tajemnicami Różańca świętego.

 

Nabożeństwo pierwszosobotnie przygotowuje Wspólnota Wieczernika Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, która zawiązała się w 2010 r. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest  ks. Cezary Porada, wikariusz naszej Parafii.

Spotkania formacyjne Wspólnoty odbywają się w czwartek poprzedzający pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej o  godz. 18.00.

Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do Wspólnoty.

Zachęcamy wszystkich do praktykowania nabożeństwa wynagradzającego, w każdą pierwszą sobotę miesiąca – Msza święta o godz. 18.00  i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.